Internationaal Waterpolotornooi Augustus 2020

Beste waterpolo-vrienden,

Waterpolo Hasselt heeft met pijn in het hart beslist de 2020 editie eind augustus 2020 te schrappen.

De voorbije maanden hebben we samen tegen COVID-19 gestreden, en zo stilaan komt alles weer op z’n pootjes terecht.

Alleen blijft België voorzichtig met grotere manifestatie en blijft de afstandsregel van 1,5 m zeker van toepassing tot begin september.

We zijn ervan overtuigd dat we wel weer aan het waterpolo-spelen zijn eind augustus, maar de neven-evenementen zoals de fuiven en het camperen zullen niet hetzelfde zijn met deze afstandsregels.

Vandaar onze beslissing.

De teams, die reeds inschreven, worden persoonlijk op de hoogte gesteld per mail.

We kijken nu al uit naar de 2021-editie en rekenen op jullie aanwezigheid.

Waterpolovrienden VZW, 20 juni 2020

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Dear Polo-friends,

With a lot of regret, Waterpolo Hasselt has decided to cancel the 2020-edition of our international tournament.

We fought COVID-19 together the past few months, and live is slowly returning to normal.

Belgium continues to be careful with events bringing too many people together and we have to deal with the 1,5 m distance until early September.

We are sure we could play polo again by the end of August, but the side-events, that make our tournament a success, like the parties and the camping, won’t be the same if we follow the 1,5m rule.

This is why we decided to cancel.

Teams that have already subscribed will be informed personally by mail.

We are looking forward to the 2021-edition, and we count on your presence.

Waterpolovrienden VZW, June 20 2020