Wedstrijd reglement

 • De wedstrijden beginnen op zaterdag om 9:00 uur en op zondag om 9:00 uur.
 • De wedstrijden worden gespeeld volgens waterpolo(spel)regels van de KBZB.
 • De stand in de poule wordt bepaald op basis van achtereenvolgens behaalde punten, doelsaldo, gescoorde doelpunten en onderling resultaat.
 • Om te zorgen dat alle wedstrijden op tijd beginnen, dienen zowel de teams als de scheidsrechters uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 • Het is de bedoeling dat alle wedstrijden stipt op tijd beginnen. Teams die niet of te laat komen opdagen verliezen de wedstrijd met 5-0.
 • Indien een team zich tijdens het toernooi terugtrekt, of door de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten, worden alle uitslagen (ook die van eventueel al eerdere gespeelde wedstrijden) vastgesteld op 5-0 in het voordeel van de tegenstanders.
 • De toernooileiding heeft het recht, indien noodzakelijk, een wijziging in het wedstrijdprogramma aan te brengen. Bij (dreigend) onweer worden de wedstrijden door de wedstrijdorganisatie in overleg met de hoofdscheidsrechter gestaakt zolang dit nodig is.
 • Ieder team zorgt voor eigen caps, de eerstgenoemde teams spelen met een witte cap en beginnen aan de kant waar de tafel geplaatst is.
 • Op alle speelvelden zullen de wedstrijden gelijktijdig worden gestart en worden beëindigd door middel van een centraal gegeven signaal, idem voor het laatste minuut signaal
 • Het eventueel in- en uitlopen van het programma dient u zelf in de gaten te houden. Let hiervoor op de omroepberichten.
 • De prijsuitreiking vindt plaats direct na afloop van het toernooi. Prijzen worden niet eerder uitgereikt en niet nagestuurd.
 • Er wordt gespeeld op 4 velden (2 buiten – 2 binnen)
 • De wedstrijden duren 2x 9 minuten bruto.

Wil je ook lid worden van onze club?

Stuur dan een mailtje naar waterpolohasselt@gmail.com 

Translate »